Nalatenschap

GHW helpt je bij jouw nalatenschap

Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde. Je kunt de RegisterExecuteur opdracht geven deze werkzaamheden namens jou te verrichten. 

Heb je een vraag?

Komt jouw nalatenschap bij de juiste personen terecht?

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Bekijk onze whitepaper

Whitepaper De RegisterExecuteur

Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde. Het is belangrijk dat na een overlijden er snel een inventarisatie wordt gemaakt waar de nalatenschap uit bestaat. Ook dienen diverse instanties te worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen te worden geïnd. Je kunt de RegisterExecuteur opdracht geven deze werkzaamheden namens jou te verrichten.

Juridische- en fiscale zaken

De RegisterExecuteur legt je graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor jou heeft geregeld. En kijkt bijvoorbeeld mee naar een eerder gemaakt testament. Ook kan de RegisterExecuteur voor jou uitrekenen hoeveel erfbelasting jouw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij erven. Soms kan het fiscaal verstandig zijn om een deel van jouw vermogen al eerder te schenken.

Transparant

De manier van werken van de RegisterExecuteur is volledig transparant. De RegisterExecuteur maakt bij de afwikkeling van de nalatenschap gebruik van jouw persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Door middel van jouw eigen inlogcode heb je doorlopend inzage in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Natuurlijk legt de RegisterExecuteur ook rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven. Verder is de RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarief en wordt er zoveel mogelijk gewerkt met een vast tarief, dus geen werkzaamheden op uurtarief!

Zie ook de Algemene voorwaarden en privacyverklaring van Stichting RegisterExecuteur.

Nalatenschapsindicatie

De RegisterExecuteur heeft voor jou de test Nalatenschapsindicatie ontwikkeld om je te helpen bij de beoordeling van de moeilijkheidsgraad van de nalatenschap. Doe de gratis test en weet waar je op moet letten. De test geeft je een indicatie of het verstandig is je te laten begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.
Wil je meer informatie over de RegisterExecuteur neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerd nieuws

Contact