Het bewijs van kwaliteit, transparantie en vertrouwen

Het bewijs van kwaliteit, transparantie en vertrouwen

Een certificaat of keurmerk toont aan dat iets aan bepaalde eisen voldoet. In onze branche is dat niet anders. GHW heeft zich vanzelfsprekend aangesloten bij de meest vooraanstaande en overkoepelende brancheorganisaties en wil daarmee uitstralen en vertalen volgens welke normen en waarden wij uw belangen behartigen. Wilt u meer weten over een specifiek certificaat of aangesloten organisatie? Klik op het logo en u komt op de openbare website van de betreffende organisatie.

 

Adfiz Adfiz is dé branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. Wij versterken de kracht van deze adviseurs zodat zij kunnen doen wat nodig is: de klant voorzien van het beste onafhankelijke advies.


Erkend financieel adviseur Een financieel leven lang. Bij een Erkend adviseur bent u verzekerd van breed financieel advies van hoge kwaliteit. Hij of zij is gespecialiseerd in hypotheken en zijn kennis is altijd up-to-date.

 


Kifid Bij Kifid kunt u als consument terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

 


De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

 


RAiA RAiA staat voor Registeradviseur in Assurantiën waarbij een adviseur in het bezit moet zijn van een Assurantie A-diploma, actief werkzaam zijn in de onafhankelijke assurantieadvisering c.q. -bemiddeling en minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben, dan wel drie jaar onafgebroken werkervaring hebben in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Een adviseur moet een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen en te goeder naam en faam bekend staan. Bovendien moet het bedrijf waarbinnen hij werkt beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal 1,25 miljoen euro en aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Om ingeschreven te blijven, moet de adviseur voldoen aan de gestelde eisen voor permanente educatie. Ook moet hij voldoen Wft PE, inclusief de module Volmacht Algemeen, waarmee het juiste deskundigheidsniveau gewaarborgd blijft.


Register ExecuteurU wordt bij de afwikkeling van een nalatenschap geconfronteerd met juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken. De Register Executeur is de deskundige die op een duidelijke en transparante wijze zorgen en (regel)werk uit handen neemt. Als Register Executeur beschikt GHW over de benodigde kwaliteiten én middelen om nalatenschappen op een efficiënte en voorspoedige wijze voor te bereiden en af te wikkelen.

Contact