Nieuws

De RegisterExecuteur ontlast jou met alle praktische zaken rondom nalatenschap

Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde. Het is belangrijk dat na een overlijden er snel een inventarisatie wordt gemaakt waar de nalatenschap uit bestaat. Ook dienen diverse instanties te worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen te worden geïnd. Je kunt de RegisterExecuteur opdracht geven deze werkzaamheden namens jou te verrichten. De RegisterExecuteur zorgt daarbij ook voor de meest optimale financiële en fiscale afwikkeling.

 

 

De RegisterExecuteur heeft een ruime ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. Verder heeft de RegisterExecuteur een gedegen juridische en fiscaalrechtelijke opleiding gevolgd. Hierdoor kan de RegisterExecuteur jou adviseren en ontzorgen.

Transparant

De manier van werken van de RegisterExecuteur is volledig transparant. De RegisterExecuteur maakt bij de afwikkeling van de nalatenschap gebruik van jouw persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. 
Door middel van jouw eigen inlogcode heb je doorlopend inzage in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Natuurlijk legt de RegisterExecuteur ook rekening en verantwoording af over de ontvangsten en uitgaven. 

Verder is de RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarief en wordt er zoveel mogelijk gewerkt met een vast tarief, dus geen werkzaamheden op uurtarief! De RegisterExecuteur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs, e.d. De RegisterExecuteur zorgt voor kortingen op diensten die door deze derden geleverd worden. Deze kortingen komen volledig ten gunste van jou!

Betrouwbaar

Jouw vertrouwen is ons alles waard. De RegisterExecuteur is een betrouwbare partner bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zo wordt er gewerkt volgens de gedragscode en is er een geschillenregeling. De Register Executeur garandeert volledige discretie en betrouwbaarheid. Natuurlijk gaat de RegisterExecuteur volstrekt vertrouwelijk om met de privégegevens van de overledene en de erfgenamen.

Ondersteuning

De RegisterExecuteur doet het niet alleen. De RegisterExecuteur wordt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ondersteund door de RegisterExecuteur Expertisedesk. Hierdoor is de RegisterExecuteur altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Verder kan de RegisterExecuteur voortgang van zijn werkzaamheden garanderen doordat Stichting RegisterExecuteur in staat is bij calamiteiten de werkzaamheden over te nemen en voort te zetten.

Nalatenschapsindicatie

De RegisterExecuteur heeft voor jou de test Nalatenschapsindicatie ontwikkeld om je te helpen bij de beoordeling van de moeilijkheidsgraad van de nalatenschap. Doe de gratis test en weet waar je op moet letten. De test geeft je een indicatie of het verstandig is je te laten begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Wil je meer informatie over de RegisterExecuteur neem dan contact op met één van onze adviseurs.
 

Contact