Aandacht voor clausules

Aandacht voor clausules

Zijn er voldoende blusmiddelen aanwezig? Wanneer is voor het laatst de elektrische installatie gecontroleerd? Is de inbraakpreventie goed geregeld? Enkele vragen die jij als ondernemer jezelf moet stellen. Deze risico’s zijn doorgaans in een clausule verwerkt. Wij helpen je graag op weg. Aan de hand van veelgestelde vragen vertellen wij jou meer over clausules.

 

Wat zijn clausules?

Bij het afsluiten van de verzekering staat in de polisvoorwaarden wanneer je wel en niet verzekerd bent. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op deze polisvoorwaarden. Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan kan je schadeclaim afgewezen worden door de verzekeringsmaatschappij. De aanvullende verplichtingen uit de clausules kunnen dus grote financiële gevolgen hebben. Het voldoen aan deze verplichten is dus essentieel voor de continuïteit van je bedrijf.

 

Wat is een zachte clausule?

In een zachte clausule wordt er rekening gehouden met situaties waarin niet voldaan is aan de verplichtingen. Let op: bij het opnemen van een zachte clausule gaat de verzekeraar er wel vanuit dat jij, als verzekerde, te allen tijde voldoet aan de verplichtingen in de clausules.

Wanneer er schade ontstaat die te herleiden is naar het niet voldoen aan een bepaalde clausule, dan neemt de verzekeraar een verhoogd eigen risico op. In de meeste gevallen is dit 10% van de schade met een bepaald minimum en maximum bedrag. Tenzij je kunt aantonen dat de schadeoorzaak niets te maken heeft met het niet uitvoeren van de verplichtingen in de clausules. Let op: dit is vaak heel lastig om te bewijzen!

 

Wat is een harde clausule?

In een harde clausule gaat de verzekeraar er altijd vanuit dat er aan de verplichtingen is voldaan. Het maakt dus niet uit om welke reden er niet aan voldaan is. In andere woorden, als je niet voldoet aan een clausule en er ontstaat schade als gevolg hiervan, keert de verzekeraar niets uit.

Tenzij je kunt aantonen dat de schadeoorzaak niets te maken heeft met het niet uitvoeren van de verplichtingen in de clausules. Maar zoals eerder benoemd, dit is vaak lastig bewijzen.

 

Wat zijn de meest voorkomende clausules?

De meest voorkomende verzekeringsclausules zijn de clausules over blusmiddelen, alarminstallaties, keuringen van elektra en de clausules over buitenopslag van goederen en materialen.

Het naleven van clausules wordt heel streng gecontroleerd door de verzekeringsmaatschappij. Een voorbeeld: ontstaat er brand en is je buitenopslag maar op 7 meter verwijderd van het pand in plaats van de gevraagde 10 meter? Als je niet aan kunt tonen dat dit geen effect heeft gehad, kan de claim afgewezen worden.

 

Heb ik als huurder van een pand te maken met clausules?

Als huurder van een pand heb je ook te maken met clausules. Denk hierbij aan clausules die gaan over elektrische installaties. Ga in gesprek met je verhuurder en vraag bijvoorbeeld om een keuringsbewijs. Sommige clausules stellen ook eisen aan de bedrijven die je inschakelt voor de preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld dat een alarminstallatie aangelegd moet worden door een gecertificeerde onderneming. Naast elektronische beveiliging stellen verzekeringsmaatschappijen vaak ook bouwkundige eisen, zoals het plaatsen van bepaalde sloten op ramen en deuren.

Contact