Nieuws

Week van RI&E

Volgende week, van 21 t/m 25 september is het de week van de RI&E. Hoe organiseer je een veilige en gezonde werkplek voor werknemers? De Risico Inventarisatie en Evaluatie is hier de basis voor en bovendien verplicht. GHW kan je daarbij helpen.

 

De RI&E en Corona (COVID-19)

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico's. In tijden van corona is het ook belangrijk om te kijken naar arbeidsrisico’s die (mogelijk) zijn ontstaan door het coronavirus. 

Het coronavirus heeft inmiddels een prominente plaats in de samenleving ingenomen. We weten allemaal dat we o.a. afstand moeten houden, in de elleboog hoesten en bij klachten thuis moeten blijven. Deze maatregelen gelden net zo goed op kantoor en iedere andere werkomgeving. Veel bedrijven hebben daarom een coronaprotocol opgesteld waarin vastgelegd is hoe er binnen het bedrijf omgegaan wordt met de coronamaatregelen. Dat is natuurlijk een mooie eerste stap. Maar wat veel werkgevers vergeten, is om deze specifieke coronarisico’s en -maatregelen ook op te nemen in de RI&E. Een coronaprotocol heeft namelijk geen juridische status binnen de Arbowet. Ook niet als deze door de sociale partners uit de branche is opgesteld.

De inspectie SZW gaat strenger controleren op het naleven van coronaregels op de werkvloer. De instantie zegt dat bedrijven nu genoeg tijd hebben gehad om maatregelen te treffen om hun personeel veilig te kunnen laten werken. De komende tijd wordt er meer geïnspecteerd en strenger opgetreden. 

 

GHW helpt

De RI&E is naast een verplichting hét gereedschap dat inzicht geeft in de risico’s binnen jouw organisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. GHW kan helpen om deze RI&E tot stand te laten komen en/of up to date te houden met Coronamaatregelen. We zorgen daarna dat deze naadloos aansluit op jouw verzekeringsportefeuille.

Wat kun je o.a. verwachten bij het opstellen van een RI&E?

  • Verdieping in de organisatie en branche.
  • Aanwezige risico’s worden door middel van een (branchespecifiek) RI&E instrument, een uitgebreide vragenlijst en rondgang geïnventariseerd. 
  • Uitkomst van bovenstaande inventarisatie wordt verwerkt in een Plan van Aanpak, waarbij voor elk aanwezig risico een te nemen maatregel wordt aangereikt. 
  • RI&E wordt getoetst door een kerndeskundige. Dit is verplicht bij een organisatie met meer dan 25 werknemers of wanneer een organisatie geen gebruik kan maken van een ‘erkend’ RI&E instrument.
  • Inhoudelijke ondersteuning na het afronden van de RI&E.


Via onze partner ArboNed kun je direct de Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanvragen

 

Contact