Nieuws

De Week van de RI&E

Deze week, van 21 t/m 25 juni, is het de Week van de RI&E. Hoe organiseer je een veilige en gezonde (thuis)werkplek voor werknemers? De Risico Inventarisatie en Evaluatie is hier de basis voor en bovendien verplicht. GHW helpt je daar graag bij.

 

GHW helpt

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft inzicht in de risico’s van onder andere thuiswerken, virussen en werkdruk in de werkomgeving. Hieruit volgt een plan van aanpak om maatregelen te nemen. GHW kan je helpen om deze RI&E tot stand te laten komen en/of up-to-date te houden. Daarna zorgen we dat deze naadloos aansluit op jouw verzekeringsportefeuille.

Wat kun je o.a. verwachten bij het opstellen van een RI&E?

  • Verdieping in de organisatie en branche.
  • Aanwezige risico’s worden door middel van een (branche specifiek) RI&E instrument, een uitgebreide vragenlijst en rondgang geïnventariseerd.
  • Uitkomst van bovenstaande inventarisatie wordt verwerkt in een Plan van Aanpak, waarbij voor elk aanwezig risico een te nemen maatregel wordt aangereikt.
  • RI&E wordt getoetst door een kerndeskundige. Dit is verplicht bij een organisatie met meer dan 25 werknemers of wanneer een organisatie geen gebruik kan maken van een ‘erkend’ RI&E instrument.
  • Inhoudelijke ondersteuning na het afronden van de RI&E.

 

Een gezonde (thuis)werkplek

Afgelopen jaar is het werk voor veel bedrijven drastisch veranderd. Veel bedrijven hebben een coronaprotocol opgesteld, waarin vastgelegd is wat de coronamaatregelen zijn. Wat veel werkgevers vergeten is om deze specifieke coronarisico’s en –maatregelen ook op te nemen in de RI&E. Een coronaprotocol heeft namelijk geen juridische status binnen de Arbowet. Ook niet als deze door de sociale partners uit de branche is opgesteld.

Naast maatregelen op de werkvloer zijn er ook nieuwe vraagstukken als het gaat om de gezondheid van werknemers die thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat thuiswerken steeds een vastere vorm krijgt. Na een periode met ad-hocoplossingen, is het tijd voor toekomstbestendige maatregelen. Naast dat corona een verplicht onderdeel is geworden in de RI&E, heeft thuiswerken ook aandacht nodig, indien van toepassing.

 

Via onze partner ArboNed kun je direct de Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanvragen.

 

 

 

Contact