Nieuws

Verzeker de continuïteit van jouw organisatie

Wanneer jouw bedrijf te maken heeft met de nasleep van een brand of storm, kan dit gevolgen hebben voor de continuïteit van jouw organisatie. Processen vallen stil, computers die niet meer werken of verloren inventaris door brand. Een bedrijfsschadeverzekering dekt deze kosten.

Iedere ondernemer die afhankelijk is van een vaste locatie of pand heeft te maken met het risico op bedrijfsschade. De meest voorkomende bedrijfsschades komen door brand, ontploffing, storm, wateroverlast, bliksem of een aanrijding.

 

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?

Een brand is verwoestend voor een bedrijf. In 40% van de gevallen gaan bedrijven zelfs failliet, ondanks dat ze een brandverzekering hebben. Veel mkb-ondernemers zijn wel verzekerd tegen brand, maar het gaat fout bij de dekking voor bedrijfsschade. En dat kan je voorkomen.

Wanneer je na een brand tijdelijk je bedrijfsactiviteiten moet staken, kan dit financieel een behoorlijke tegenslag zijn. Je loopt inkomsten mis, terwijl de vaste lasten doorlopen. Dit wordt niet gedekt op een brandverzekering. GHW raadt daarom aan een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. Deze dekt de doorlopende kosten en de gemiste nettowinst in de periode waarin je bedrijfsactiviteiten gestaakt worden.

  

Wat wordt er gedekt en hoelang?

Met een bedrijfsschadeverzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit dat gelijk staat aan de winst die jouw onderneming misloopt. Hier worden de vaste kosten aan toegevoegd, zoals afschrijvingskosten. Houd hierbij rekening dat de winstbepaling even op zich kan laten wachten. De winst (in dit geval misgelopen winst) wordt vaak pas duidelijk aan het eind van een boekjaar.

 Een bedrijfsschadeverzekering is zo ingericht dat je dit op kunt vangen gedurende de volledige periode dat jouw bedrijf niet (volledig) functioneert. Natuurlijk is dit niet oneindig en wordt er bij het afsluiten van de verzekering een uitkeringstermijn bepaald.

 

Zorg voor extra tijd

Het kan een lange periode duren voor je bedrijf weer op het oude niveau teruggekeerd is. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van de verzekering. Zorg dat deze periode lang genoeg is om je bedrijf op de rit te krijgen. Zeker in tijden, zoals nu, waarin bouwmaterialen- en mensen moeilijk te krijgen zijn. Beoordeel dus ook tijdens de looptijd van de polis de uitkeringstermijn. Wij geven je graag advies bij of na het afsluiten van jouw bedrijfsschadeverzekering.

Naar de webshop (1)

 

 

 

Contact