Nieuws

Veel gestelde vragen door ondernemers over het coronavirus

Afgelopen december brak het coronavirus in China uit. Inmiddels is het virus over alle continenten verspreid. Vele bedrijfsvoeringen moeten hun werkzaamheden staken. Wat voor invloed heeft dit op jouw onderneming? Lees dan onze veel gestelde vragen en antwoorden. 

Evenementen

Ik moet een evenement annuleren vanwege het coronavirus. Vergoedt mijn evenementenverzekering de kosten?

Tot voor kort was een epidemie, pandemie of besmettelijke ziekte een onvoorziene gebeurtenis. Nu is de kans groter dat een evenement kan worden afgelast door het coronavirus. Om deze reden nemen de meeste verzekeringsmaatschappijen voor verzekeringen afgesloten vanaf nu een uitsluiting op. Had je de verzekering al afgesloten voordat het coronavirus uitbrak dan kan het zijn dat de onkosten wel gedekt zijn. 

Ik wil mijn evenement uit voorzorg annuleren vanwege het coronavirus

Wil je het evenement zelf annuleren dan zijn de kosten helaas niet gedekt door de verzekeraar. 

 

Werkgever / ondernemer

Mijn bedrijf ligt stil vanwege het coronavirus, kan ik een beroep doen op mijn verzekering?

Loop je inkomsten mis door het coronavirus dan is dit niet verzekerd op de bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering keert uit als het bedrijf stilligt door materiële schade. Schade door bedrijfsstilstand als gevolg van het coronavirus (bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van uw bedrijf op last van de overheid) is daarom niet verzekerd.

Mijn werknemer is ziek geworden door het coronavirus, dekt mijn verzuimverzekering dit?

Ja dit is gedekt. De oorzaak van de ziekte maakt niet uit.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten om dat hij in quarantaine geplaatst is?

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Is een medewerker gewoon gezond, maar als gevolg van het coronavirus niet in staat om te werken? Dan zijn er andere regelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.  

Ik ben ZZP'er en ziek geworden door het coronavirus, kan ik aanspraak doen op mijn arbeidsongeschiktheidverzekering?

ZZP'ers die ziek zijn geworden door het virus kunnen een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidverzekering.

Ik ben ZZP'er en in quarantaine geplaatst en kan hierdoor niet werken, kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven is er geen dekking.

Heb ik recht op een uitkering als ik het coronavirus draag?

Je hebt recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En als je daardoor niet meer in staat bent te werken.

 

Transport

Heeft het coronavirus gevolgen voor mijn (transport)verzekering?

Dat kan zeker het geval zijn. Als je tijdelijke of nieuwe activiteiten afwijken van je gebruikelijke werkzaamheden, neem dan contact met ons op. Dat geldt zowel voor de verzekering van het voertuig als van de lading en het warehouse.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort?

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.
Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders kijken de RDW en het ministerie van I&M naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren (vanaf het 5e voertuig).

Mag ik wel iets anders gaan vervoeren, omdat er in mijn eigen sector geen werk meer is?

De reguliere transportwerkzaamheden zijn voor veel bedrijven als gevolg van het coronavirus veranderd. Terwijl de ene branche volledig stilvalt, is er in een andere branche juist een tekort aan voertuigen en chauffeurs. Als je bedrijfsactiviteiten (tijdelijk) veranderen, neem dan wel even contact met ons op. Misschien gelden er extra eisen voor de chauffeur, het voertuig en/of de organisatie.
Als je transport gaat uitvoeren waarmee je niet bekend bent, zoals koelvervoer, zorg dan dat je op de hoogte bent van specifieke normen en eisen, zodat je ook duidelijke instructies aan de chauffeurs kunt geven. 

Zijn de rij- en rusttijden veranderd?

Dat klopt. Het kabinet heeft de rij- en rusttijden tijdelijk versoepeld om verzekerd te zijn van de aanvoer van goederen. De rij- en rusttijden zijn in ieder geval tot en met 6 april 2020 verruimd. Concreet betekent het een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.
Houd je strikt aan die rij- en rusttijden. Een te hoge en langdurige werkdruk leidt immers tot vermoeidheid van de chauffeur waardoor de kans op een ongeval onevenredig snel toeneemt. 

 

 

De overheid heeft veel maatregelen genomen om ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. MKB Nederland heeft een Maatregelen wegwijzer gemaakt voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus: download de pdf hier

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het coronaloket is telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Ook het RIVM biedt veel algemene informatie en het laatste nieuws over het coronavirus.

 

Heb je vragen over lopende verzekeringen en het coronavirus en staat het antwoord niet hierboven? Neem dan contact met ons op

 

 

 

 

Contact