Nieuws

UBO-verklaring

Misschien is het je al opgevallen dat we steeds vaker vragen om een UBO-verklaring. Wat is nu precies een UBO en waarom moet zo’n verklaring afgegeven worden?

Achtergrond

Financiële dienstverleners zoals GHW vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft) en de Europese Sanctiewet. Op grond van deze wetgeving is het voor financiële dienstverleners o.a. verboden om zaken te doen met ondernemingen als er tegen de UBO van die onderneming een (internationale) sanctie is opgelegd. Hiermee moet voorkomen worden dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon. Daarom zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen en te controleren of die persoon op één van de sanctielijsten staat vermeld.

Wat is een UBO?

De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de uiteindelijk belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

  • Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
  • Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
  • Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

UBO verklaring

Om de uiteindelijk belanghebbende (UBO) te kunnen achterhalen, vragen financiële instellingen om een UBO-verklaring. Een blanco UBO-verklaring treft u hier aan.

Toename administratieve last

Wij zijn ons ervan bewust dat de UBO-verklaring zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Helaas kunnen wij hier geen verandering in brengen aangezien de wetgever ons verplicht om de UBO-verklaring op te vragen. Wij hopen op jouw begrip.

Wanneer je de UBO-verklaring niet aanlevert, mogen wij geen zaken (meer) met je doen en zijn wij verplicht de zakelijke relatie te beëindigen. In geval van schade betekent dat ook dat wij geen schadepenningen aan jou mogen uitkeren.

Heb je nog vragen over de UBO-verklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Contact