Nieuws

Schade aan goederen tijdens transport, wat nu?

Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat wanneer zij goederen versturen, de vervoerder daarvoor verzekerd is. Dit klopt ook, deels. Onder de vervoerovereenkomst is de vervoerder aansprakelijk voor verlies en beschadiging van de goederen tijdens het transport. Echter, de vervoerder is niet in alle gevallen aansprakelijk en bovendien slechts tot een maximum bedrag.

CMR of AVC

Goederen worden vervoerd op basis van CMR of AVC condities. CMR condities gelden buiten Nederland en de AVC condities gelden voor binnenlands vervoer. Volgens deze vervoerscondities zijn transporteurs inderdaad verantwoordelijk voor de juiste behandeling en transport van jouw goederen, maar deze verantwoording is niet oneindig.


Binnen de AVC en CMR is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag per kilo. In het geval van de AVC is dit €3,40 per kilo en voor de CMR is dit ongeveer €10,- per kilo. Dat dit in veel gevallen niet toereikend is moge duidelijk zijn.

Goederentransportpolis

De oplossing ligt voor de hand. Met een eigen goederentransportpolis zijn jouw goederen optimaal en voor de volle waarde verzekerd onderweg. Dit kan op doorlopende basis of als losse verzekering per transport.

Meer weten? We vertellen er graag meer over.

Contact