Nieuws

RI&E risico inventarisatie & evaluatie

RI&E is de afkorting van Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Iedere organisatie met personeel in dienst moet door een deskundige laten inventariseren hoe gevaarlijk of ongezond het werk kan zijn. In een Plan van Aanpak worden maatregelen beschreven om de risico’s te verminderen. 
 

RI&E verplicht

Iedere organisatie met personeel is verplicht over een RI&E te beschikken. Ook is een geldige RI&E verplicht bij het hebben of aanvragen van een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB). In de verzekeringsvoorwaarden van de AVB kan zelfs zijn opgenomen dat een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E. Alle reden dus om te zorgen dat je dit op orde hebt.

GHW helpt

De RI&E is naast een verplichting hét gereedschap dat je inzicht geeft in de risico’s binnen jouw organisatie. GHW kan deze RI&E voor je laten uitvoeren en zorgt er daarnaast voor dat deze naadloos aansluit op jouw verzekeringsportefeuille. 

Wat kunt u verwachten?

  • Er vind een verdieping in de organisatie en branche plaats.
  • Aanwezige risico’s worden door middel van een (branchespecifiek) RI&E instrument, een uitgebreide vragenlijst en rondgang geïnventariseerd. 
  • Uitkomst van bovenstaande inventarisatie wordt verwerkt in een Plan van Aanpak, waarbij voor elk aanwezig risico een te nemen maatregel wordt aangereikt. 
  • RI&E wordt getoetst door een kerndeskundige. Dit is verplicht bij een organisatie met meer dan 25 werknemers of wanneer een organisatie geen gebruik kan maken van een ‘erkend’ RI&E instrument.
  • Inhoudelijke ondersteuning na het afronden van de RI&E.

Je kunt direct een offerte aanvragen.
 

Contact