Nieuws

Oekraïne en verzekeren

Met de inval van Rusland in Oekraïne verandert de situatie continu. Door nieuwe sancties kan dit gevolgen hebben voor verzekerden en hoe verzekeraars omgaan met wet- en regelgeving. Op deze pagina lees je meer over de situatie in Oekraïne in relatie tot verzekeren. Heb je na het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Sanctiewet en –regelgeving

De sanctielijsten worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Bedrijven en vooral financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten momenteel extra alert zijn op toevoegingen aan de sanctielijsten in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Sanctiewetgeving en verzekeraars

Onder de Nederlandse Sanctiewetgeving is het verboden om bij te dragen aan ondersteuning van een activiteit of transactie van een persoon, entiteit of land op de sanctielijsten. Er staan hoge boetes op het niet naleven van sanctiewetgeving. Voor verzekeraars is het van belang dat zij bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd en voor uitkering nagaan of de bij de verzekering betrokken personen (bijvoorbeeld de verzekeringnemer, de uitkeringsgerechtigde of de uiteindelijk belanghebbende) op een sanctielijst staan. Deze regels gelden ook ten aanzien van andere zakelijke relaties, zoals schadeherstelbedrijven of het cateringbedrijf op kantoor. Dan mag er geen zakelijke relatie worden aangegaan, zoals een verzekering sluiten. Ook mag er niet worden betaald of uitgekeerd. Een ‘hit’ moet bovendien worden gemeld aan de toezichthouder. 

Nederlandse verzekeraars leven sancties na die door de EU zijn opgesteld naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Sancties zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht. In dit geval vanwege de oorlog in Oekraïne.

Woonhuisverzekeringen & Aansprakelijkheid

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de woonhuisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Neem altijd contact op met je verzekeraar om te melden dat je vluchtelingen in huis neemt. Je verzekeraar kan je dan ook van meer informatie voorzien.

Reisverzekeringen

De situatie in een land kan snel veranderen, bekijk voordat je een reis boekt altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn leidend voor reisverzekeraars en kunnen gevolgen hebben voor de dekking van je reis- en annuleringsverzekering. Neem bij twijfel of vragen contact met ons op.

Reisadviezen aangescherpt

De kleurcode van het reisadvies van de Nederlandse overheid is ‘rood’ voor heel Oekraïne. Dat betekent dat het te gevaarlijk is om naartoe te reizen. De overheid heeft aangeraden om er in geen geval heen te reizen en heeft duidelijk gemaakt dat zij niet kunnen helpen. Ook voor aan Oekraïne en Rusland grenzende landen zijn aangescherpte reisadviezen uitgegeven.

Reisverzekering

Ben je op dit moment in Oekraïne? Registreer je dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo weten zij dat je in het land bent en blijf je op de hoogte van de laatste informatie.
Als het reisadvies rood is, zoals dat van Oekraïne, dan biedt je reisverzekering soms geen dekking voor schades die je oploopt wanneer je ervoor kiest om tóch af te reizen. Ga dit altijd na bij je eigen verzekeraar.

Annuleringsverzekering

Meestal is er geen dekking op de annuleringsverzekering, omdat je de reis liever niet meer maakt. Neem contact op met je reisbureau, touroperator of vervoersmaatschappij om te overleggen over de mogelijkheden. Je hebt altijd het recht de reis te annuleren. Maar houd er rekening mee dat je verplicht bent de reissom te betalen die je op dat moment verschuldigd bent.

 

Rechtsbijstandsverzekeringen

Het conflict in Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen. Denk aan problemen met geboekte of geannuleerde reizen, leveranciers die gekochte goederen niet leveren of afnemers die bestelde artikelen niet in ontvangst kunnen nemen. Rechtsbijstandsverzekeraars staan in die gevallen voor hun klanten (zowel particulier als zakelijk) klaar en helpen hen verder. 


Levensverzekeringen

Bij levensverzekeringen is de kans aanwezig dat overlijden als gevolg van oorlogshandelingen niet verzekerd is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je in een gebied verblijft met een negatief reisadvies. Of als je zelf deel uitmaakt van een buitenlands leger. In de polisvoorwaarden van je levensverzekering staat vermeld in welke situaties er geen uitkering plaatsvindt. Neem bij twijfel of vragen contact op.

Militairen op vredesmissie: Voor Nederlandse militairen die op vredes- of humanitaire missie worden uitgezonden, is een speciale regeling van kracht.


Cyberverzekeringen

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact op. Wil je meer weten, ga naar de pagina van Verbond van Verzekeraars.


Auto- en motorrijtuigenverzekeringen

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars meldt dat er consequenties zijn nu meerdere Russische banken uitgesloten zijn van SWIFT:

  • Schade door een Russisch gekentekend voertuig aan een Nederlands gekentekend voertuig en/of inzittende(n) daarvan, veroorzaakt in een ander groene kaart-land dan Rusland, wordt vergoed.
  • Schade veroorzaakt door een Russisch gekentekend voertuig in Rusland kan leiden tot vervelende situaties, omdat betaling van de schade door Russische autoriteiten als twijfelachtig gezien kan worden. Op dit moment is het nog onduidelijk of dit vergoed kan worden.

Van overige situaties is nog onbekend wat de gevolgen zijn. Het Verbond adviseert om niet naar/door Rusland of Belarus te rijden. Wil je weten wat er gebeurt als een voertuig uit Oekraïne schade rijdt in Nederland? Lees dan meer op de pagina van Verbond van Verzekeraars.


Bron: Verbond van Verzekeraars

Contact