Nieuws

Nieuwe pensioenwet: dit moet je weten

Wet toekomst pensioenen (WTP)

Het heeft vijftien jaar onderhandelen geduurd, maar op 1 juli 2023 was het eindelijk zover: het pensioenakkoord, oftewel de Wet toekomst pensioenen, trad in werking. En dat betekent dat er veel, heel veel gaat veranderen. Er komt een 180-graden-draai in de pensioenopbouw.

1. Duidelijker en persoonlijker

Onderdeel van het pensioenakkoord zijn een aantal fundamentele wijzigingen. Het belangrijkste is dat het pensioen duidelijker en persoonlijker wordt. Het was voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen en hoeveel pensioen ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. Daarin staat vast hoeveel geld werknemers en werkgevers in het pensioen stoppen.

2. Sneller omhoog

Een tweede verandering is dat het pensioen nu sneller omhoog kan dan voorheen. Zo kon het gebeuren dat in economisch voorspoedige tijden het pensioen toch niet omhoog ging. De nieuwe regels zorgen ervoor dat het pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan. De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder groot worden als de werknemer (bijna) met pensioen gaat. Het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

3. Veranderende arbeidsmarkt

De derde grote wijziging zorgt ervoor dat het pensioen beter aansluit op de loopbaan van de werknemer. Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet goed bij. Wie geen pensioen opbouwt via een werkgever of via een andere pensioenregeling, ziet straks beter wat dat betekent voor de hoogte van het pensioen

4. Geen vastgesteld bedrag meer

Bij het bepalen van de koers is het belangrijk om te weten dat het gegarandeerde vastgestelde pensioen wordt losgelaten. Het pensioen dat betekende: 100 euro inleg vandaag is 100 euro uitkering op de pensioendatum. Het ‘vastgesteld bedrag’ dat we al jaren kennen. Dat systeem kende bijvoorbeeld geen indexering. Raar, want iedereen weet dat we met inflatie te maken hebben. De 100 euro die ik vandaag inleg is over twintig jaar veel minder waard. Met het nieuwe pensioenakkoord weet je pas wat je krijgt zodra je met pensioen gaat. Het bedrag kan hoger worden, maar het kan ook lager worden. Maar daar hebben we dan weer zogenoemde ‘solidariteitspotten’ voor. Overigens is het wel zo dat er met de beleggingen met het pensioengeld minder risico wordt genomen naarmate de werknemer dichter bij de pensioendatum zit. Dat maakt het risico dat het uiteindelijke bedrag lager wordt minder groot.

5. Vast percentage

Tot voor kort bouwde je pensioen op door premies te betalen die stegen naarmate je ouder werd. Hoe bouw je volgens het nieuwe pensioenakkoord een bedrag op? Dat wordt nu een vast percentage van je inkomen. En dat geldt voor jong en oud. Welk percentage je betaalt, kan verschillen per werkgever, afhankelijk van afspraken, cao, enzovoort. Voor werknemers en werkgevers die niet onder een cao vallen of geen vastgesteld pensioen hebben is het belangrijk om zelf goede afspraken te maken met elkaar. Pensioendesk Nijmegen kan daarbij een coachende rol vervullen. We zoeken uit wat de ambitie is, bepalen in overleg het premiepercentage, kijken naar mogelijke beleggingen, en stellen vervolgens een regeling op die echt maatwerk is. Voor werkgever en werknemer.

Nivellering

Wat is nu eigenlijk het nut van het nieuwe pensioenakkoord? Waarom moest het zo nodig veranderen? Het was niet meer van deze tijd. Er werd geen rekening gehouden met veranderde omstandigheden. Dus er moest iets gebeuren. Bovendien waren er partijen, zoals de FNV, die wilden dat jongeren eerder en meer pensioen gingen opbouwen. Werkgevers daarentegen vonden de premies van ouderen veel te duur. Met deze nivellering hebben ze elkaar gevonden.

Persoonlijk en individueel

De aanpak van Pensioendesk Nijmegen als onderdeel van GHW : persoonlijk, individueel, rekening houdend met wensen en ambities, en maatwerk. Ook advies nodig over pensioenen? Kijk op Pensioendesk Nijmegen. De deskundige medewerkers van Pensioendesk Nijmegen staan voor je klaar!

Contact