Nieuws

Ik doe er alles aan om mijn bedrijf door de coronacrisis te loodsen, toch?

“Ik doe er alles aan om mijn bedrijf door de coronacrisis te loodsen, toch?” Deze quote komt van een klant van ons. Zij heeft inderdaad allerlei maatregelen getroffen om de activiteiten van haar organisatie zo goed als mogelijk voort te zetten. Adviezen van het RIVM worden opgevolgd, een aantal medewerkers werkt vanuit huis en er is een beroep gedaan op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kortom; haar bedrijf heeft voldoende veerkracht om deze periode te overbruggen, toch?

Welke risico's zijn er?

Helaas kunnen wij bovenstaande stelling niet volmondig beamen. Wat zij in deze hectische periode vergeet is, dat het risicoprofiel van haar bedrijf anders is dan voor de coronacrisis. Het is belangrijk deze risico’s te kennen en te benoemen om vervolgens maatregelen te nemen.

Onderstaand hebben we een aantal risico’s voor je op een rij gezet.

Minder medewerkers in het bedrijf

Velen van ons werken nu vanuit huis. Het bedrijfspand is gesloten of er zijn minder mensen aanwezig dan normaal. Ga na wie verantwoordelijk is voor de veiligheid in en rondom het bedrijf. Een aantal vragen die je jezelf kan stellen zijn:

 • Wie borgt de orde en netheid binnen het bedrijf?
 • Wie regelt het legen van de containers?
 • Wie doet de laatste ronde?
 • Wie sluit af en zet het inbraak- en brandalarm aan?
 • Wie volgt een melding op?
 • Wie zorgt ervoor dat er geen pallets of ander brandbaar materiaal tegen het pand staan?
 • Wie zorgt ervoor dat de oplaadpunten van de heftrucks op orde zijn?
 • Wie meldt storingen of mechanische defecten?
 • Wie houdt toezicht op veilige werkomstandigheden?
 • Is er een BHV’er aanwezig?
 • Wie maakt melding naar de verzekeringsmaatschappij?

Door o.a. deze vragen voor jezelf te formuleren en de taken duidelijk toe te wijzen voorkom je dat een bepaalde taak tussen wal en schip valt, omdat niemand zich eigenaar van het probleem voelt.

Brand en inbraak

Top 4 van de oorzaken van brand zijn:

 1. Menselijk handelen
 2. Elektra
 3. Brandstichting
 4. Brand in naastgelegen pand

Orde en netheid in en om het pand zijn erg belangrijk om brand te voorkomen. Dus plaats geen pallets of andere brandbare materialen na sluitingstijd tegen het pand. Leeg containers tijdig en - indien mogelijk – zet deze na sluitingstijd binnen. Daarnaast is het uiteraard van belang om de brandmeldinstallatie en inbraakinstallatie operationeel te houden. Bespreek deze aspecten ook met eventuele medehuurders en de eigenaren van naastgelegen panden.

Vandalisme

Wij verwachten dat wanneer deze maatregelen lang aanhouden er een risico aanwezig is dat steeds meer groepen zich elders gaan “vermaken” waar zij zoveel als mogelijk onder de radar blijven voor handhavers.
De kans op vandalisme, diefstal en brandstichting neemt hierdoor toe. Als aanvullende maatregel kun je een bewakingsbedrijf inschakelen of als dit al het geval is, overleggen om de surveillance op te voeren. Bij collectieve terreinbeveiliging kan dit door de bedrijvenvereniging worden aangekaart bij het betreffende bewakingsbedrijf.

Cumulatierisico wagenpark en werkmaterieel

Door verminderde activiteiten kan het zijn dat een deel van het wagenpark en/of werkmaterieel werkeloos op de parkeerplaats van je bedrijf staat. Bij een calamiteit zoals brand, kan een groot deel van deze objecten in een klap verloren gaan. Voor niet verzekerde of onvoldoende verzekerde objecten is dan uiteraard geen dekking terwijl de schade aanzienlijk zal zijn in een dergelijke situatie. Neem dus maatregelen om overslaan van brand te voorkomen door bijvoorbeeld meer tussenruimte te houden tussen het gebouw zelf, maar ook tussen de voertuigen onderling.

Cyber en thuiswerkers

Nu er meer mensen thuiswerken is het van belang om ook deze plek zo optimaal mogelijk in te richten. Het systeem moet optimaal blijven functioneren en daarnaast goed beveiligd worden tegen de diverse vormen van cybercriminaliteit.
Het Nationaal Cyber Security Centrum geeft op deze pagina veel tips aan bedrijven en medewerkers over onder andere veilige verbindingen en sterke wachtwoorden. Je kunt ook het Digital Trust Center raadplegen, met allerlei tips voor MKB-bedrijven.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten zijn uiteraard altijd welkom, maar in deze tijd is enige voorzichtigheid geboden.
Controleer de kredietwaardigheid en maak duidelijke afspraken over de betalingswijze. Houd in de gaten of de afspraken ook worden nagekomen.

Zieke medewerkers en Poortwachter

Voor een zieke medewerker zijn in de Wet Verbetering Poortwachter allerlei rechten en verplichtingen opgenomen voor werkgever en werknemer om met ondersteuning van een arbo-arts deze medewerker weer zo snel als mogelijk gezond weer terug aan het werk te hebben. Bepaalde inspanningen worden binnen vastgestelde termijnen verwacht, zoals bijvoorbeeld het maken van een probleemanalyse en een plan van aanpak. Bij het overtreden van deze termijnen of bij onvoldoende re-integratie inspanningen kan het UWV sancties opleggen. Daarbij geldt natuurlijk ook dat hoe sneller een medewerker weer gezond aan de slag is, des te lager de loonschade voor je bedrijf is.Het blijft dus van essentieel belang om de verzuimbegeleiding op orde te houden voor alle medewerkers. Medewerkers die al langer ziek zijn moeten dus op de gebruikelijke wijze re-integreren.

 

Doe er je voordeel mee

Doe hier als ondernemer je voordeel mee. Het is geen hogere wiskunde, maar zet je aan het denken om later niet uit onverwachte hoek alsnog geveld te worden door corona.
Neem voor vragen en zeker in het geval van gewijzigde omstandigheden bij jouw bedrijf contact met ons op. Bespreek samen met onze adviseurs jouw specifieke vragen en wensen. Wij zorgen ervoor dat jouw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten op de huidige situatie.

GHW verzekert tenslotte persoonlijk!


Neem contact op

Contact