Nieuws

De transitievergoeding; wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in. Deze vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit brengt natuurlijk veranderingen met zich mee.
Iedere werknemer (ook oproepkracht) heeft vanaf 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding (wettelijke ontslagvergoeding) bedraagt 1/3 maand per gewerkt jaar, met een maximum van € 81.000. Dit moet de werkgever betalen bij ontslag op initiatief van de werkgever of als een tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd.


Transitievergoeding verplicht of niet?

De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Maar de transitievergoeding geldt alleen als het ontslag via het UWV of kantonrechter loopt. Je kunt het ontslag ook onderling (met wederzijds goedvinden) regelen. De afspraken die dan worden gemaakt moeten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Wat is nu het verschil?

Werknemers ouder dan 50 jaar gaan er flink op achteruit. De oude ontslagvergoeding gaf deze groep werknemers 1 maand transitievergoeding per gewerkt jaar, voor de jaren dat de werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst. Een voorbeeld:

Oude regeling
Werknemer van 60 jaar is 20 jaar in dienst met een bruto maandsalaris van €3000,-.
Eerste 10 jaar * 1/3 = 3,3 maanden
Tweede 10 jaar * 1 maand = 10 maanden
13,3 maanden * € 3000,- = € 39.900 transitievergoeding

Nieuwe regeling
Werknemer van 60 jaar is 20 jaar in dienst met een bruto maandsalaris van €3000,-.
20 * 1/3 = 6,7 maanden
6,7 maanden * € 3000,- = € 20.100,- transitievergoeding

Een verschil van € 19.800,-

 

Compensatie transitievergoeding werkgevers

Vanaf 1 april 2020 krijgen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer laten gaan. Dit met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Bij faillissement, surseance van betaling of als de werkgever in de schuldsanering zit is de transitievergoeding niet verplicht. Ook kan bij cao bepaald worden dat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat je hierover nog vragen hebt. Neem contact met ons op.

 

Contact