Nieuws

De deeleconomie, goed idee?

De deeleconomie is sinds 2016 in opkomst. Het uitlenen van de boormachine blijft niet meer beperkt tot de bekende buurman, maar via diverse apps en websites wordt er steeds meer bezit gedeeld met anderen. En waarom ook niet. Je wilt een fotolijstje ophangen, dat betekent niet dat je een boormachine wilt hebben.

Waarom delen?

Eén van de belangrijkste argumenten voor de deeleconomie is het tegengaan van overcapaciteit. Waarom moet iedereen een eigen auto bezitten, terwijl deze het meeste van de tijd stilstaat en veel ruimte inneemt. Efficiënter zou zijn om auto’s te delen, maar goed hoe zit het dan met aansprakelijkheidskwesties?

Wie is verantwoordelijk voor schade?

Het is vooraf niet altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de vergoeding van schade als gevolg van gebruik. Uiteraard ga je voorzichtig om met de geleende spullen, maar het kan altijd per ongeluk misgaan. Wat als dit gebeurt? Dan moet je er samen uit zien te komen. Het uitlenen van materialen is meestal uitgesloten van dekking op de polis. Spreek daarom een borgsom af en voorkom problemen.

Huis verhuren

Tegenwoordig worden veel huizen verhuurd via bijvoorbeeld Airbnb, maar mag dit wel zomaar? Huur jij een huis dat je vervolgens wilt verhuren, dan moet je dit eerst met je eigen verhuurder overleggen. Ben je eigenaar van de woning dan zou je in de hypotheekakte/-voorwaarden moeten kijken. In de meeste voorwaarden staat dat je niet zonder schriftelijke toestemming van de bank je woning mag onderverhuren. Dit, omdat huiseigenaren in dat geval slecht verzekerd zouden zijn tegen brand en schade aan het pand. Er zijn echter verzekeraars die woonhuis- en inboedelverzekeringen afsluiten waar incidentele huur meeverzekerd is of kan worden.

Verzekeringen ontwikkelen mee

Er zijn verzekeringen die meegaan met deze ontwikkelingen. De ene meer dan de andere. Heb je vragen op dit gebied? We denken graag met je mee.

 

Contact