Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV.

Hoe zat het ook alweer?

Vanaf 1 april 2020 is de wet compensatie transitievergoeding van kracht geworden. Werkgevers kunnen vanaf die datum (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015) een compensatie ontvangen voor de betaalde transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor had de werkgever 6 maanden de tijd, dus tot 1 oktober 2020. De compensatie kon dus uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV worden aangevraagd. Uitstel is niet mogelijk.

Uitbreiding op de huidige compensatie voor de transitievergoeding

Niet iedere ondernemer heeft een opvolger, maar het komt natuurlijk voor dat een ondernemer met pensioen gaat, zelf langdurig ziek wordt of zelfs komt te overlijden. Het bedrijf zal in dat geval eerst zelf op zoek gaan naar een opvolger om ervoor te zorgen dat er geen personeel hoeft te worden ontslagen. Meestal lukt dit wel, maar er zijn natuurlijk gevallen waarin dit niet gaat.
In het ergste geval zou een ondernemer dan zijn privévermogen (of de nabestaanden) moeten aanspreken om de hoge kosten aan transitievergoedingen te kunnen opvangen. Misschien gaat de ondernemer wel failliet als het niet lukt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.


Met name voor kleine werkgevers is dit alles eigenlijk niet te doen. Een kleine werkgever zou dan vroegtijdig moeten anticiperen op het mogelijk niet kunnen vinden van een opvolger als de ondernemer zelf ziek wordt of met pensioen gaat; iets waarvan de wetgever vindt dat je dit niet kunt verwachten van een bedrijf. Vanaf 1 januari 2021 kan dit tot €5000,- gecompenseerd worden door het UWV.

Komt jouw onderneming hiervoor in aanmerking?

Wil je weten of jouw onderneming hier voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Contact