Nieuws

Basiscontract Arbowet al afgesloten?

Per 1 juli 2017 Is de Arbowet (officieel Arbeidsomstandighedenwet) gewijzigd. Hiermee zijn de regels rondom veilig en gezond werken veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van een basiscontract. Graag wijzen wij je nog eens op deze veranderingen en welke consequenties dit met zich mee kan brengen. 

Maatwerkregeling of vangnetregeling

Zoals bovenstaande aangeeft is het basiscontract één van de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet. Een basiscontract wordt vormgegeven via een maatwerkregeling (de werkgever kiest zelf deskundigen) of een vangnetregeling (de werkgever regelt arbotaken via een gecertificeerde arbodienst). Heb je gekozen voor een vangnetregeling dan dien je het basiscontract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst. Bij de keuze voor maatwerk neem je de regie en moet je zelf deskundigen en diensten contracteren en zorgen dat dit voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Door de gewijzigde Arbowet verandert er niet alleen veel voor werkgevers, maar ook voor de andere betrokkenen zoals werknemers, de bedrijfsarts, preventiemedewerker, de medezeggenschap vanuit de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De invoering van een basiscontract;
  • Het melden van beroepsziekten;
  • Het mogelijk maken van een bezoek tot de bedrijfsarts;
  • Vrije toegang van de bedrijfsarts aan de werkvloer;
  • Adviserende rol bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
  • De klachtenprocedure van de bedrijfsarts;
  • Een second opinion voor de werknemer;
  • Duidelijkere rol van de preventiemedewerker.

Scherpe controle

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) mag vanaf 1 juli 2018 werkgevers boetes gaan opleggen als zij niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. De verwachting is dat de Inspectie SZW scherp gaat controleren op de naleving van de nieuwe Arbowet. Geen basiscontract? Dan kan de boete oplopen tot €1.500,-. Biedt de werkgever geen second opinion aan bij een andere bedrijfsarts? Boete €1.500,-. Zijn er geen afspraken gemaakt over de ondersteuning bij het verzuimbeleid? Boete van €750,-. De website arboportaal geeft het laatste nieuws rondom de Arbowet. 

 

Behoefte aan advies? Neem nu contact op.


 

Contact