Nieuws

(Bijna) 18 jaar? Regel je eigen zorgverzekering

De 18e verjaardag is een ware mijlpaal in het leven. Het is de leeftijd waarop je als volwassene wordt beschouwd en volwassen dingen mag doen: stemmen, zelfstandig autorijden en alcohol kopen. Maar het is ook de leeftijd waarop de verantwoordelijkheden gaan toenemen en ze zelf zaken zoals hun verzekeringen moeten gaan regelen.

Zorgverzekering vanaf 18 jaar

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Kinderen vallen, tot hun 18e jaar, onder de polis van hun ouders. Er hoeft hier géén extra premie voor betaald te worden. De maand nadat iemand 18 jaar wordt, verandert de zaak. De jongere moet dan premie gaan betalen voor zijn of haar verzekering. Als ze dezelfde polis als hun ouders nemen, zijn ze vaak een stuk duurder uit. Jongeren hebben immers vaak nog niet zo'n heel uitgebreid pakket nodig.

Waar moet je aan denken? 

Veel medische kosten die tot het 18e jaar gemaakt worden, vallen onder de basisverzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor de tandarts. Zodra iemand 18 jaar wordt, moet er nagedacht worden over het al dan niet aanvullend verzekeren voor dit soort kosten. Er moet een afweging gemaakt worden: mensen met een goed gebit hebben minder profijt van een tandartsverzekering, en doen er misschien verstandig aan om deze niet af te sluiten, maar de jaarlijkse controle zelf te betalen. Iemand die vaak in de tandartsstoel ligt, doet er juist goed aan om een volledige, aanvullende verzekering te nemen. 

Voor meer informatie over zorgverzekeringen kun je contact met ons opnemen.

Vraag zorgtoeslag aan 

Een van de manieren om de toegenomen kosten te dekken, is het aanvragen van zorgtoeslag. Elke Nederlander heeft vanaf zijn 18e jaar recht op zorgtoeslag. De hoogte van deze toeslag wordt berekend op basis van je inkomen. In het geval van jongeren staat dit los van het inkomen van hun ouders. Dit betekent dat de jongere zelf nog maar een klein deel hoeft te betalen aan zijn of haar zorgverzekering.

Word jij of je kind binnenkort 18 jaar? Dan veranderen er, behalve rondom de zorgverzekering, nog een aantal zaken. Op de website van de Rijksoverheid staat een mooi overzicht van alles wat er verandert, wat je moet weten en wat je moet regelen.

Contact